Linear Algebra Decoded

1.26

แก้ปัญหาพีชคณิตและสร้างข้อสอบของคุณเอง

14.1k

ให้คะแนนแอป

Linear Algebra Decoded เป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักศึกษาที่เรียนพีชคณิตเชิงเส้นทำการบ้าน นอกจากนี้มันยังมีความสามารถต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย เช่น ความสามารถในการสร้างข้อสอบที่ปัญหาถูกสร้างขึ้นสำหรับคุณโดยเฉพาะ พร้อมกับคำตอบที่สมบูรณ์\n\nโปรแกรมมีวิธีแก้โจทย์ปัญหาให้แบบทีละขั้น พร้อมกับการอธิบายรายละเอียดปัญหากว่า 60 ปัญหาด้วยกัน ซึ่งจะเกี่ยวกับแมตริกซ์, อนุพันธ์, สมการเชิงเส้น, เวกเตอร์ และการประยุกต์เชิงเส้น โดยมันใช้งานได้กับข้อมูลห้าประเภทด้วยกัน ได้แก่ แมตริกซ์, ระบบสมการเชิงเส้น, ปริภูมิย่อยเวกเตอร์, เซ็ตของเวกเตอร์ และการประยุกต์เชิงเส้น\n\nอินเทอร์เฟสของ Linear Algebra Decoded ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การคำนวณและการใส่ข้อมูลนั้นง่ายขึ้น โดยทั้งใช้งานง่ายและรวดเร็ว เพื่อให้สามารถทำสิ่งที่คุณต้องการได้ด้วยการคลิกให้น้อยครั้งที่สุด และให้ข้อมูลออกมาอย่างชัดเจน\n\nLinear Algebra Decoded เป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์มาก สำหรับนักเรียนนักศึกษาและครูที่สอนพีชคณิต แต่สำหรับผู้ใช้คนอื่น ๆ อาจจะคิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์กับพวกเขาเสียเลย
เงื่อนไข

ใช้ได้กับปัญหาสิบข้อแรกเท่านั้น

Uptodown X